Fimpjes en link

Links

Beroepsvereniging van klassiek homeopaten de NVKH:

Hier vindt u algemene informatie en ook meer achtergronden over homeopathie. De beroepsvereniging geeft de Nederlandse Homeopathiegids uit. Deze gids geeft u antwoord op de meest gestelde vragen en verwijst u waar nodig gericht door naar andere informatiebronnen. Aan de hand van alledaagse voorbeelden uit een homeopathische praktijk wordt de geneeswijze nog inzichtelijker gemaakt.
Verder komen aan bod: hoe homeopathie is ontstaan, hoe een behandeling verloopt, op welke wijze homeopathische geneesmiddelen werken, wanneer
homeopathie het beste kan worden toegepast en of het samengaat met andere geneeswijzen. Na het lezen van de gids zult u een duidelijk en compleet beeld hebben van wat klassieke homeopathie inhoudt en wat deze geneeswijze voor u kan betekenen. U kunt de digitale gids kosteloos bij mij aanvragen via het contactformulier.

Via de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en bij TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

De Koninklijke Vereniging Homeopathie maakt zich sterk om homeopathie toegankelijk te houden.

Samen voor Homeopathie is een onafhankelijke website van homeopathisch artsen en apotheker met veel (wetenschappelijke) informatie over homeopathie

Op de site van Homeopathy Research Institute vindt u (in het Engels, Frans, Duits, Italiaan of Spaans) antwoorden op heel veel vragen over homeopathie.

Als u een klacht heeft over de behandeling of over mij waar we samen niet uit komen kunt u terecht bij de Quasir.

U kunt ook via de beroepsvereniging uw klacht kenbaar maken: Klachten afhandeling NVKH .

Muziek

Homeo Pie (geschiedenis van de homeopathie als lekkere meezinger (9 minuten) met een link naar de tekst). 

Een RAP uit Tanzania met Engelse ondertiteling.

Een Engels lied uit de Happy Homeopathy Awareness Week 2013. 

Filmpjes

Hoe werkt klassieke homeopathie’,  een half uur durende, Nederlands ondertitelde aflevering van De Duitse tv-zender BR (Bayerisches Fernsehen).

Op eigen kracht’, wetenschappelijk onderzoek naar de werking van homeopathie. Een Nederlandse film die 25 minuten duurt en ingaat op het zelf herstel. Met o.a. celbioloog Roel van Wijk.

Drie korte animaties uit Engeland die uitleggen hoe homeopathie werkt:

1.Why try homeopathy

2.What happens when you visit a homeopath

3.About homeopathy

Via de site ‘klassiekehomeopathie‘ vindt u nog meer interessante video’s over homeopathie en over ziekte en gezondheid.